"Čistota půl zdraví, špína celé...?", magazín 'Krajská zdravotní a. s.'

Návštěva Indie je bezesporu velký cestovatelský zážitek, pro mnohé však i velký šok. Indie je totiž zemí velkých kontrastů. Bohatství a luxus versus bída, lpění na tradicích versus výdobytky moderní doby. Indii musíte prožít všemi smysly, abyste měli zážitek dokonalý. Nestačí pouze vidět, ale i cítit.

800ę559ę

Pokud chcete zažít opravdu pořádný šok, navštivte město Váranásí. Po třech týdnech strávených v Indii jsem si myslel, že mne nemůže již nic překvapit. Když jsem ale vystoupil ve Váranásí z vlaku a vyšel ven před nádraží, poznal jsem svůj omyl. Ganga byla po monzunech rozvodněná a přišla nám naproti. Tušil jsem, že u posvátné řeky, matky Gangy, bude na co koukat. Skutečnost však předčila mé očekávání.

Řeka se rozlila do šíře přes jeden kilometr, zaplavila část levého břehu s přilehlými gháty (schodišti) a nasytila se snad všemi odpadky z celého města. Ganga je nejšpinavější indickou řekou. Slouží jako kanalizace pro velkou oblast. Do řeky putují splašky nejen z domácností, ale i z továren a dílen, odvádí se do ní městské fekálie, hází se do ní uhynulá zvířata. V neposlední řadě v ní končí spálení i nespálení nebožtíci. Když si zaplatíte převozníka na druhý břeh řeky, máte doslova vše jako na dlani. Kolem vás plují odpadky, na břehu se válí nespálené lidské ostatky a hned vedle rybáři chytají ryby.

426ę600ę

Při záplavě s sebou Ganga bere vše nepotřebné. Indové se každý den v řece modlí a mydlí, perou v ní svá sárí, berou z ní vodu na vaření a pijí pár doušků při modlitbě. Běžně do ní vykonávají svou potřebu o pár metrů výše.

424ę600ę

Pro ně je Ganga matkou, svatou řekou, která jim dala život a která je chrání. Původně jsem si myslel, že taky projdu očistnou koupelí, ale byla to pošetilá představa, nenašel jsem odvahu. Našinec by pravděpodobně dostal nejméně ekzémy, nemluvě o vážnějších zdravotních komplikacích. Množství bakterií je v Ganze překročeno víc než milionkrát, než připouští jakákoliv evropská norma. Ganga je však zázračná, čistí se prý sama.

Špína a obrovské množství odpadků je samozřejmě i na ghátech, v ostatních ulicích, dvorech, no prostě všude. Indové považují odpadky za „nečisté“ a proto se jimi nezabývají. Všechno kolem vás tleje a páchne. Město hnije zaživa. Je víc jak 40 stupňů ve stínu, 90% vlhkost a do toho všeho je tu snad milion posvátných krav – se vším všudy. Posvátný spalovací ghát Manikarnika hoří ve dne v noci. Z ohňů stoupá dým, kterému se nevyhnete. Šlápnout do lejna je stoprocentní jistota, tomu se nevyhnete také. Nemáte si to však kde umýt. Za jeden jediný den jste totálně propocení, špinaví, umaštění. Začínáte se Indům trochu podobat. Stáváte se opravdovými cestovateli.

Text a foto Mgr. Vladimír Polesný
www.3eye.eu